2Chronicles (3/36)  

1. <Stavänie chrámu, jeho rozmery, cherubi, opona a dva stľpy>A tak započal Šalamún staväť dom JeHoVaHov v Jeruzaleme na vrchu Moria, na ktorom sa bol ukázal Dávidovi, jeho otcovi, ktorý to dom pripravil na mieste Dávidovom, na humne Ornána Jebuzejského.
2. Započal staväť druhého mesiaca druhého dňa štvrtého roku svojho kraľovania.
3. A toto boli základy, ktoré položil Šalamún stavbe domu Božieho: dľžka lakťov podľa drievnej miery bola šesťdesiat lakťov a šírka dvadsať lakťov.
4. A sieň, ktorá bola pred dľžkou domu, bola pred šírkou domu dvadsať lakťou a výška stodvadsať, a pokryl ju zvnútra čistým zlatom.
5. Väčší dom pokryl jedľovým drevom a pokryl ho dobrým zlatom a dal naň narobiť paliem a reťazí.
6. A pokryl dom drahým kamením na ozdobu. A čo do zlata, zlato bolo parvaimské.
7. A tedy pokryl dom, hrady, prahy, jeho steny i jeho dvere zlatom a na steny povyrezával cherubov.
8. A učinil dom svätyne svätých, ktorého dľžka bola pred šírkou domu dvadsať lakťou a jeho šírka dvadsať lakťou, a pokryl ho dobrým zlatom, ktorého bolo šesťsto hrivien.
9. Váha klincov bola päťdesiat šeklov zlata, i vrchné siene pokryl zlatom.
10. A v dome svätyne svätých spravil dvoch cherubov sochárskou prácou, a pokryli ich zlatom.
11. A čo do krýdel cherubov, ich dľžka bola dvadsať lakťov, jedno krýdlo na päť lakťov, dotýkajúce sa steny domu, a druhé krýdlo na päť lakťov, dotýkajúce sa krýdla druhého cheruba.
12. A tedy krýdlo jedného cheruba bolo na päť lakťov a dotýkalo sa steny domu, a druhé krýdlo na päť lakťov pojilo sa ku krýdlu druhého cheruba.
13. Krýdla týchto cherubov boli roztiahnuté na dvadsať lakťov, a oni, cherubi, stáli na svojich nohách a svoju tvár mali obrátenú do domu.
14. A spravil oponu z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca a z kmentu a spravil na nej cherubov.
15. A spravil pred domom dva stľpy, vysoké tridsaťpäť lakťov, a hlavice, ktoré boli hore na nich, boli na päť lakťov
16. A spravil aj reťaze jako v svätyni svätých a dal ich na náhlavok stľpov a spravil sto granátových jabľk a dal na reťaze.
17. A tak postavil stľpy pred chrámom, jeden z pravej a druhý z ľavej strany a dal meno tomu, ktorý bol na pravej strane, Jachín a meno tomu na ľavej strane, Boaz.

  2Chronicles (3/36)