2Chronicles (27/36)  

1. <Kraľovanie Jotámovo>Jotám mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jeruša, dcéra Cádokova.
2. A robil to, čo je spravedlivé v očiach JeHoVaHových, všetko tak, ako robil Uziáš, jeho otec, len že nevošiel do chrámu JeHoVaHovho. Ale ľud bol ešte vždy porušený.
3. On vystavil hornú bránu domu JeHoVaHovho i na múre Ofela staväl mnoho.
4. Krome toho vystavil mestá na pohorí Júdovom a v lesoch nastaväl zámkov a veží.
5. Ten istý tiež bojoval s kráľom synov Ammonových a premohol ich. A synovia Ammonovi mu dali toho roku sto hrivien striebra a desať tisíc korov pšenice a jačmeňa tiež desať tisíc. Toľko mu dali synovia Ammonovi i druhého roku i tretieho.
6. A tak zmocnel Jotám, lebo upravil svoje cesty pred JeHoVaHom, svojím Bohom.
7. A ostatné deje Jotámove jako i všetky jeho vojny i jeho cesty, tie hľa, sú napísané v knihe kráľov Izraelových a Júdových.
8. Dvadsaťpäť rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme.
9. A tak ľahol Jotám a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom. A kraľoval Achaz, jeho syn, miesto neho.

  2Chronicles (27/36)