2Chronicles (2/36)  

1. <Šalamún žiada Chírama o stavivo a ľudí k stavbe chrámu>A Šalamún rozkázal staväť menu JeHoVaHovmu dom a dom svojmu kráľovstvu.
2. A Šalamún odčítal sedemdesiat tisíc mužov nosičov bremena a osemdesiat tisíc mužov, ktorí kresali kamene na vrchu, a náčelníkov nad nimi tri tisíce šesťsto.
3. A Šalamún poslal poslov k Chíramovi, kráľovi Týru, a povedal: Ako si činil Dávidovi, môjmu otcovi, a poslal si mu cedrové drevo, aby si vystavil dom, v ktorom by býval, tak učiň i mne.
4. Hľa, ja staviam dom menu JeHoVaHa, svojho Boha, aby som mu ho zasvätil nato, aby pred ním kadili kadivo z voňavých vecí a ustavične mu prekladali posvätné chleby predloženia a obetovali zápalné obeti ráno i večer, na každú sobotu i na každý novmesiac ako i na výročné slávnosti JeHoVaHa, nášho Boha, ktorá to povinnosť leží na Izraelovi na veky.
5. A dom, ktorý ja staviam, bude veľký, lebo náš Bôh je väčší nad všetkých bohov.
6. Ale však kto aj bude môcť vystaviť jemu dom, lebo veď nebesia a nebesia nebies ho nemôžu obsiahnuť, a ktože som potom ja, aby som mu mal vystaviť dom, krome nato, aby kadili pred ním!
7. Preto teraz mi pošli múdreho muža umného, aby pracoval v zlate, striebre a v medi a v železe a z purpuru, červca a z hyacintovomodrého postavu a ktorý by vedel vyrezávať rezby s inými múdrymi, ktorí sú u mňa v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých opatril Dávid, môj otec.
8. Krome toho mi pošli cedrového, jedľového a algummového dreva z Libanona, lebo ja viem, že tvoji služobníci vedia rúbať drevo Libanona, a hľa, moji služobníci budú s tvojimi služobníkmi,
9. aby mi nachystali množstvo dreva, lebo dom, ktorý ja staviam, bude veľký a zázračný.
10. A hľa, rubačom, ktorí budú stínať drevo, dám utlčenej pšenice, tvojim služobníkom, dvadsať tisíc korov a dvadsať tisíc korov jačmeňa a dvadsať tisíc batov vína i dvadsať tisíc batov oleja.
11. Na to odpovedal Chíram, týrsky kráľ, písmom, ktoré poslal Šalamúnovi: Pretože JeHoVaH miluje svoj ľud, preto ťa ustanovil nad nimi za kráľa.
12. A ďalej povedal Chíram: Požehnaný JeHoVaH, Bôh Izraelov, ktorý učinil nebesia i zem, ktorý dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozumného a umného, aby vystavil JeHoVaHovi dom i dom svojmu kráľovstvu.
13. Preto teraz posielam múdreho muža umného, Chúrama Abiho,
14. syna istej ženy z dcér Dánových, ktorého otec bol Týran, ktorý vie pracovať v zlate a v striebre, v medi, v železe, z kameňov i z dreva, z purpuru, z hyacintovomodrého postavu i z kmentu i z červca a vyrezávať akékoľvek rezby a vymyslieť všelijaké umelecké dielo, ktoré sa mu oddá, s tvojimi múdrymi a s múdrymi môjho pána Dávida, tvojho otca.
15. Teraz tedy pšenicu a jačmeň, olej a víno, o čom hovoril môj pán, nech pošle svojim služobníkom.
16. A my narúbeme dreva z Libanona, koľko len budeš potrebovať a dopravíme ti ho v pltiach po mori do Joppy, a ty ho dáš odvoziť do Jeruzalema.
17. <Nosiči z cudzozemcov>A Šalamún spočítal všetkých mužov cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej, po spočítaní, ktorým ich bol spočítal Dávid, jeho otec, a našlo sa ich sto päťdesiattri tisíc šesťsto.
18. A zadovážil si z nich sedemdesiat tisíc nosičov bremena a osemdesiat tisíc takých, ktorí kresali kamene na vrchu a tri tisíce šesťsto náčelníkov, aby pridŕžali ľud k práci.

  2Chronicles (2/36)