2Chronicles (16/36)  

1. <Bášovi prekazené vystaviť Rámu>V tridsiatom šiestom roku kráľovstva Azovho vyšiel hore Báša, izraelský kráľ, proti Júdovi a staväl Rámu, aby nedal nikomu ani vyjsť ani vojsť k Azovi, judskému kráľovi.
2. Vtedy vyniesol Aza striebro a zlato z pokladov domu JeHoVaHovho i domu kráľovho a poslal k Ben-hadadovi, sýrskemu kráľovi, ktorý býval v Damašku, povediac:
3. Je smluva medzi mnou a medzi tebou, medzi mojím otcom a medzi tvojím otcom. Hľa, posielam ti striebro a zlato. Idi, zruš svoju smluvu s Bášom, izraelským kráľom, aby odišiel hore odo mňa.
4. A Ben-hadad poslúchol kráľa Azu a poslal veliteľov vojsk, ktoré mal, proti mestám Izraelovým, a zbili Iljon a Dán a Ábel-maim i všetky skladištia, mestá Naftaliho.
5. A stalo sa, keď to počul Báša, že prestal staväť Rámu a nechal stáť svoju prácu.
6. A kráľ Aza pojal celého Júdu, a pobrali kamene mesta Rámy i jeho drevo, z ktorého staväl Báša, a vystavil z toho Gebu a Micpu.
7. <Chanani tresce Azu>V tom čase prišiel vidiaci Chanani k Azovi, judskému kráľovi, a riekol mu: Za to, že si sa oprel na sýrskeho kráľa a neoprel si sa na JeHoVaHa, svojho Boha, preto uniklo vojsko sýrskeho kráľa z tvojej ruky.
8. Či nebolo Ethiopov a Lýbov množstvo vojska čo do vozov a jazdcov, veľmi mnoho? A keď si sa oprel na JeHoVaHa, vydal ich do tvojej ruky.
9. Lebo oči JeHoVaHove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny.
10. A Aza sa rozhneval na vidiaceho a dal ho do väzenia, lebo sa bol rozzúril preto na neho. A Aza utiskoval niektorých z ľudu toho času.
11. A hľa, deje Azove, prvé i posledné, hľa, tie sú napísané v knihe kráľov Júdových a Izraelových.
12. <Aza nemocný na nohy a jeho smrť>Potom v tridsiatom deviatom roku svojho kráľovstva onemocnel Aza na svoje nohy, a to veľmi ťažkou nemocou. No ani vo svojej nemoci nehľdal JeHoVaHa, ale lekárov.
13. A tak ľahol Aza a ležal so svojimi otcami. A zomrel štyridsiateho prvého roku svojho kraľovania.
14. A pochovali ho v jeho hroboch, ktoré si vytesal v meste Dávidovom. A položili ho na ležište, ktoré bol naplnil voňavými vecami, a to rôznymi, a masťami, pripravenými na umelý spôsob lekárnický, a pálili mu toho hromadu, náramne veľkú.

  2Chronicles (16/36)