2Chronicles (10/36)  

1. <Šalamúnovo kráľovstvo roztrhnuté>A Rechabeám odišiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Izrael, aby ho urobil kráľom.
2. A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egypte, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa navrátil Jeroboám z Egypta.
3. Lebo poslali po neho a povolali ho. A tedy prišiel Jeroboám i celý Izrael a hovorili Rechabeámovi a riekli:
4. Tvoj otec spravil tvrdým naše jarmo, nuž teraz poľahči ujmúc z tvrdej služby svojho otca a s jeho ťažkého jarma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť.
5. A on im povedal: Dočkajte tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak odišiel ľud.
6. Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so starcami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho otcom, kým žil, a povedal: Ako vy radíte, jakú dať odpoveď tomuto ľudu?
7. A hovorili mu a riekli: Ak budeš dobrý a láskavý na tento ľud a urobíš im po vôli a budeš im hovoriť dobré slová, budú ti služobníkmi po všetky dni.
8. Ale opustil radu starcov, ktorú mu dali, a radil sa s mládencami, ktorí rástli s ním a ktorí stáli pred ním.
9. A povedal im: Čo vy radíte, že čo máme odpovedať tomuto ľudu, ktorí mi hovorili a riekli: Poľahčí nám ujmúc od jarma, ktoré vzložil na nás tvoj otec?
10. A mládenci, ktorí rástli s ním, mu hovorili a riekli: Takto povieš ľudu, ktorí ti hovorili a riekli: Tvoj otec učinil tažké naše jarmo, ale ty poľahči ujmúc od nášho jarma, tedy takto im povieš: Môj malíček je tlstejší ako boli bedrá môjho otca.
11. Tak teraz, môj otec vraj naložil na vás tažké jarmo, ale ja ešte pridám na vaše jarmo, môj otec vás trestal bičíkmi, ale ja vás budem trestať uzlovatýmí bičmi!
12. A tak prišiel Jeroboám i všetok ľud k Rechabeámovi tretieho dňa, jako hovoril kráľ povediac: Prijďte zase ku mne tretieho dňa.
13. A kráľ im odpovedal tvrdo a tedy kráľ Rechabeám opustil radu starcov
14. a hovoril im podľa rady mládencov a povedal: Môj otec učinil ťažkým vaše jarmo, ale ja ešte pridám naň; môj otec vás trestal bičíkmi, ale ja budem trestať uzlovatými bičmi.
15. A neposlúchol a nepovolil kráľ ľudu, lebo to bol obrat od Boha, aby postavil JeHoVaH svoje slovo, ktoré hovoril skrze Achiáša Šilonského Jeroboámovi, synovi Nebátovmu.
16. A videl celý Izrael, že ho nevyslyšal kráľ, a preto odpovedal ľud kráľovi a riekol: Akýže máme podiel v Dávidovi? Ani nemáme dedičstva v synovi Izaiho! Každý do svojich stánov, Izraelu! Teraz už opatri svoj dom, Dávide! A tak odišiel celý Izrael do svojich stánov.
17. Ale čo do synov Izraelových, ktorí bývali v mestách Júdových, nad tými kraľoval Rechabeám.
18. Keď potom poslal kráľ Rechabeám Adoráma, ktorý bol nad daňami, uhádzali ho synovia Izraelovi kamením, aj zomrel. A kráľ Rechabeám sobral všetku silu, aby vysadol na voz a utiekol do Jeruzalema.
19. A tak sa vzbúril Izrael proti domu Dávidovmu a odpadol od neho, jako je to až do tohoto dňa.

  2Chronicles (10/36)