2Chronicles (1/36)  

1. <Šalamún obetuje v Gibeone, kde sa mu zjaví JeHoVaH>A Šalamún, syn Dávidov, sa posilnil nad svojím kráľovstvom, a JeHoVaH, jeho Bôh, bol s ním a zveličil ho vysoko.
2. A vtedy riekol Šalamún celému Izraelovi, veliteľom tisícov a stov a sudcom a všetkým kniežatám celého Izraela, hlavám otcov, aby išli do Gibeona.
3. A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibeone; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služobník JeHoVaHov, na púšti.
4. Ale truhlu Božiu bol dopravil Dávid z Kirjat-jearima hore na miesto, ktoré jej bol pripravil, on Dávid, lebo jej bol roztiahol stán v Jeruzaleme.
5. Avšak medený oltár, ktorý bol urobil Becaleel, syn Úriho, syna Húrovho, bol tam pred príbytkom JeHoVaHovým. A Šalamún ho vyhľadával i shromaždenie.
6. A Šalamún tam obetoval pred JeHoVaHom na medenom oltári, ktorý patril stánu shromaždenia, a obetoval na ňom tisíc zápalných obetí.
7. Tej noci sa ukázal Bôh Šalamúnovi a riekol mu: Žiadaj si čo ti mám dať!
8. Na to povedal Šalamún Bohu: Ty si učinil Dávidovi, môjmu otcovi,veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom namiesto neho.
9. Teraz tedy, JeHoVaHu, Bože, nech stojí verne tvoje slovo u Dávida, môjho otca, lebo ty si ma učinil kráľom nad ľudom, ktorého je tak mnoho, jako je prachu na zemi.
10. Preto teraz mi daj múdrosť a vedomosť, aby som vedel vychádzať pred týmto ľudom a vchádzať, lebo ktože by mohol súdiť tento tvoj ľud, tak veliký?!
11. Vtedy riekol Bôh Šalamúnovi: Preto, že to bolo v tvojom srdci, a že si nežiadal bohatstva pokladov ani slávy ani duše tých, ktorí ťa nenávidia, ani si nežiadal dlhého veku, ale že si si žiadal múdrosť a vedomosť, aby si mohol súdiť môj ľud, nad ktorým som ťa učinil kráľom,
12. nuž daná ti je múdrosť a vedomosť, k čomu ti dám ešte i bohatstvo i poklady i slávu, jako toho nemali kráľovia, ktorí boli pred tebou, ani nebude mať niktorý tak mnoho po tebe.
13. Potom prišiel Šalamún zo svojej cesty na výšinu, ktorá bola v Gibeone, zpred stánu shromaždenia do Jeruzalema a kraľoval nad Izraelom.
14. <Bohatstvo Šalamúnovo>A Šalamún nashromaždil vozov a jazdcov, takže mal tisíc štyristo vozov a dvanásťtisíc jazdcov, a umiestil ich v mestách vozov a u kráľa v Jeruzaleme.
15. A kráľ nahromadil striebra a zlata v Jeruzaleme jako kamenia a cedrového dreva nahromadil ako sykomôr, ktorých rastie na rovine množstvo.
16. Kone dovádzali Šalamúnovi z Egypta, a hromada kupcov kráľovských brala odtiaľ hromadu koní za peniaze.
17. A tak privážali hore a vyvážali z Egypta voz za šesťsto šeklov striebra a koňa za stopäťdesiat a tak vodili odtiaľ svojou rukou, jako sprostredkovatelia, pre všetkých kráľov Hetejov a pre kráľov Sýrie.

      2Chronicles (1/36)