1Timothy (5/6)  

1. <Predpisy ohľadom starších, mladších a najmä ohľadom vdôv>Staršieho netresci, ale napomínaj ako otca, mladších ako bratov,
2. staršie ako matky, mladšie ako sestry v celej čistote.
3. Vdovy cti, tie, ktoré sú naozaj vdovami.
4. Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnukov, nech sa učia najprv dokazovať pobožnosť voči vlastnému domu a odplácať sa rodičom, lebo to je dobré a príjemné pred Bohom.
5. A ozajstná vdova a osamelá nadeje sa na Boha a zotrváva v prosbách a modlitbách dňom i nocou;
6. ale rozkošiaca zomrela, hoci žije.
7. A to prikazuj, aby boli bezúhonní.
8. Ale jestli sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
9. Za vdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako šesťdesiat rokov, ktorá bola ženou jedného muža,
10. ktorej sa dáva svedoctvo, že robila dobré skutky, ak deti vychovala, ak hosťov prijímala, ak svätých nohy umývala, ak súžených vydostievala, ak každý dobrý skutok sledovala.
11. Ale mladšie vdovy odby, lebo keď zbujnely proti Kristovi, chcú sa vydávať
12. a majú svoje odsúdenie, lebo zrušily prvú vieru
13. a zároveň sú aj zaháľčivé a učia sa chodiť po domoch, ale nie len zaháľčivé, ale aj klebetné a všetečné, ktoré hovoria to, čo sa nesluší.
14. Preto tedy chcem, aby sa mladšie vydávaly, rodily deti, spravovaly domy a nedávaly protivníkovi nijakej príčiny hovoriť zle.
15. Lebo niektoré sa už obrátily zpät po satanovi.
16. Ak niektorý verný alebo niektorá verná má vdovy, nech ich vydostieva, a nech sa nekladie ťarcha na cirkev, aby mohla vydostiť tie, ktoré sú naozaj vdovami.
17. <Verných sluhov Božích káže ctiť a dobre im robiť. Hriešnikov i verejne trestať. Stranníctvo, skladanirúk, víno. >Starší, ktorí dobre spravujú, nech sú považovaní za hodných dvojej cti, najmä tí, ktorí pracujú v slove a v učení.
18. Lebo písmo hovorí: Mlátiacemu volovi nezaviažeš úst, a: Robotník je hoden svojej mzdy.
19. Proti staršiemu neprijímaj žaloby, vyjmúc pod dvoma alebo pod tromi svedkami.
20. Tých, ktorí hrešia, káraj pred všetkými, aby mali aj ostatní strach.
21. Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachoval bez predsudku a nerobil ničoho z náklonnosti.
22. Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj ani sa nezúčastňuj cudzích hriechov. Seba ostríhaj čistého.
23. Nepi už viacej vody, ale užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a pre svoje časté nemoci.
24. Niektorých ľudí hriechy sú celkom zrejmé a idú popredku k súdu a niektorých aj nasledujú.
25. Tak iste zrejmé sú aj dobré skutky. A to, čo je inak, nedá sa ukryť.

  1Timothy (5/6)