1Timothy (4/6)  

1. <Proroctvo o budúcich bludároch. Nechať bájky, cvičiť sa v pobožnosti>Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov,
2. hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie,
3. ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.
4. Lebo každé stvorenie Božie je dobré, a nič nie je na zahodenie, čo sa prijíma z ruky Božej s ďakovaním,
5. lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.
6. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Ježiša Krista, kŕmeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si doteraz nasledoval.
7. Ale obecné a babské bájky odmietni a cvič sa v pobožnosti.
8. Lebo telesné cvičenie je na málo čo užitočné, ale pobožnosť je na všetko užitočná majúc zasľúbenie terajšieho i budúceho života.
9. Verné je to slovo a hodno každého prijatia.
10. Lebo nato i pracujeme i zápasíme i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí a najmä verných.
11. <Rôzne príkazy. Tri dôležité veci: čítať, napomínať, učiť>Prikazuj to a uč!
12. Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote.
13. Dokiaľ neprijdem, buď bedlivý čítania, napomínania, učenia.
14. Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších sboru.
15. Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom.
16. Maj pozor na seba i na učenie, zotrvávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj seba aj tých, ktorí ťa počúvajú.

  1Timothy (4/6)