1Samuel (5/31)  

1. <Truhla Božia u Filištínov>Tak tedy Filištíni vzali truhlu Božiu a dopravili ju z Ében-ézera do Ašdóda.
2. A Filištíni vezmúc truhlu Božiu dopravili ju do domu Dágonovho (* Dág=ryba) a postavili ju vedľa Dágona.
3. No, keď na druhý deň vstali Ašdóďania skoro ráno, hľa, Dágon ležal padlý, tvárou obrátený k zemi, pred truhlou JeHoVaHovou. A vzali Dágona a postavili ho zpät na jeho miesto.
4. Ale keď opät vstali skoro ráno, na druhý deň, hľa, Dágon zase ležal padlý, tvárou obrátený k zemi, pred truhlou JeHoVaHovou, a hlava Dágonova aj obe dlane jeho rúk boly odrazené na prahu, iba rybí driek Dágonov bol zostal na ňom.
5. Preto nestúpajú kňazi Dágonovi ani nikto z tých, ktorí vchádzajú do domu Dágonovho, na prah Dágonov v Ašdóde až do tohoto dňa.
6. A ruka JeHoVaHova ťažko doliehala na Ašdóďanov, a hubil ich a bil ich vredami, Ašdód a jeho okolie.
7. Keď videli mužovia Ašdóda, že je tak, povedali: Nebude bývať truhla Boha Izraelovho u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás i na Dágona, nášho boha.
8. A poslali posolstvo a shromaždili k sebe všetky kniežatá Filištínov a povedali: Čo urobíme s truhlou Boha Izraelovho? A odpovedali: Nech sa prenesie truhla Boha Izraelovho do Gáta. A tak preniesli truhlu Boha Izraelovho ta.
9. A stalo sa, keď ju preniesli, že ruka JeHoVaHova bola proti mestu a spôsobila veľmi veľké zdesenie, a JeHoVaH bil mužov toho mesta od malého až do veľkého a vyhadzovaly sa im aj vredy.
10. Preto poslali truhlu Božiu do Ekróna. A stalo sa, ako prišla truhla Božia do Ekróna, že začali kričať Ekróňania a vraveli: Dopravili k nám truhlu Boha Izraelovho, aby nás usmrtil i náš ľud!
11. Preto poslali poslov a shromaždili všetky kniežatá Filištínov a povedali: Odošlite truhlu Boha Izraelovho, nech sa navráti na svoje miesto, aby neusmrtila i nás i nášho ľudu; pretože bolo smrteľné zdesenie v celom meste; bola tam ruka Božia veľmi ťažká.
12. A mužovia, ktorí nepomreli, boli bití vredami, takže krik mesta vystupoval až do neba.

  1Samuel (5/31)