1Samuel (11/31)  

1. <Nachaš chce Jabešanom vyklať oči. Vojna Saulova. Odpúšťa pohŕdačom>Potom vyšiel hore Nachaš Ammonský a položil sa táborom proti Jabeš-gileádu. A všetci mužovia Jabeša povedali Nachašovi: Učiň s nami smluvu, a budeme ti slúžiť.
2. Ale Nachaš Ammonský im povedal: Takým spôsobom učiním s vami smluvu, keď vám každému vykolem pravé oko a urobím to na pohanenie celého Izraela.
3. Vtedy mu riekli starší Jabeša: Daj nám sedem dní času, aby sme mohli rozoslať poslov do všetkých krajov Izraelových; ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, vyjdeme von k tebe.
4. A keď prišli poslovia do Gibee Saulovej, hovorili tie slová v uši ľudu. Tu všetci ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali.
5. A hľa, Saul prichádzal idúc za volmi s poľa. A Saul povedal: Čo je tomu ľudu, že plače? A porozprávali mu slová mužov z Jabeša.
6. Vtedy prišiel Duch Boží na Saula, keď počul tie slová, a veľmi sa rozhneval.
7. Potom vzal pár volov, rozsekal ich na kusy, rozposlal do všetkých krajov Izraelových po posloch a povedal: Kto by nevyšiel von za Saulom a Samuelom, nech sa tak stane jeho volom! A strach JeHoVaHov padol na ľud, a vyšli všetci jako jeden muž.
8. A spočítal ich v Bezeku. A bolo synov Izraelových tristo tisíc a mužov Júdových tridsať tisíc.
9. Vtedy povedali poslom, ktorí boli prišli: Takto poviete mužom Jabeš-gileáda: Zajtra budete mať pomoc, keď bude najlepšie hriať slnce. A tak prišli poslovia. A keď to oznámili mužom Jabeša, radovali sa.
10. A mužovia Jabeša povedali: Zajtra vyjdeme k vám, a urobíte nám podľa všetkého toho, čo bude dobré vo vašich očiach.
11. A stalo sa nasledujúceho dňa, že Saul rozdelil ľud na tri čaty, a vošli doprostred tábora za rannej stráže a bili Ammona až do horúčavy toho dňa. A bolo, že tí, ktorí pozostali, rozpŕchli sa tak, že ani dvaja z nich nezostali spolu.
12. Vtedy povedal ľud Samuelovi: Kto je to, kto to povedal, že či vraj Saul bude kraľovať nad nami? Dajte tých mužov, a zabijeme ich.
13. Ale Saul riekol: Nikto nezomrie tohoto dňa, lebo dnes učinil JeHoVaH spasenie v Izraelovi.
14. A Samuel riekol ľudu: Poďte, a pojdeme do Gilgala a obnovíme tam kráľovstvo.
15. A tak išiel všetok ľud do Gilgala. A učinili tam Saula kráľom pred JeHoVaHom, v Gilgale. A obetovali tam bitné obeti pokojné pred JeHoVaHom. A radoval sa tam Saul i všetci mužovia Izraelovi preveľmi.

  1Samuel (11/31)