1Peter (5/5)    

1. <Úpravy starším i mladším. Všetci majú bdieť. Revúci lev. Záver>Tedy starších medzi vami prosím spolustarší a svedok utrpení Kristových, ktorým som aj účastníkom slávy, ktorá sa má zjaviť;
2. paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne,
3. ani nie ako panujúci nad dedičstvom Pánovým, ale súc príkladom stádu.
4. A keď sa ukáže Arcipastier, odnesiete si neuvädnuteľnú korunu slávy.
5. Podobne mladší, podriaďte sa starším, a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do pokory, pretože Bôh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť.
6. Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom.
7. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.
8. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,
9. ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia.
10. Ale Bôh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, on sám vás dokoná, upevní, zmocní, položí na pevný základ.
11. Jemu sláva i sila na veky vekov. Ameň.
12. Po Silvánovi, vám vernom bratovi, jako myslím, som vám krátko napísal napomínajúc a dosvedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku ktorej ste prišli a v ktorej stojíte.
13. Pozdravuje vás spoluvyvolená cirkev v Babylone aj Marek, môj syn.
14. Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu Ježišovi. Ameň.

  1Peter (5/5)