1Kings (5/22)  

1. <Priateľstvo s Chíramom. Prípravy k stavbám>A Chíram, kráľ Týru, poslal svojich služobníkov k Šalamúnovi, pretože počul, že jeho pomazali za kráľa namiesto jeho otca, lebo Chíram miloval Dávida po všetky dni.
2. A Šalamún tiež poslal svojich služobníkov k Chíramovi povediac:
3. Ty si znal Dávida, môjho otca, a vieš, že nemohol vystaviť dom menu JeHoVaHa, svojho Boha, pre vojny, ktoré ho obkľučovaly, dokiaľ ich nedal JeHoVaH pod jeho nohy.
4. Ale teraz dal JeHoVaH, môj Bôh, mne odpočinutia zo všetkých strán; niet protivníka, ktorý by útočil, ani niet nijakej zlej príhody.
5. A preto hľa, zamýšľam vystaviť dom menu JeHoVaHa, svojho Boha, tak ako hovoril JeHoVaH Dávidovi, môjmu otcovi, povediac: Tvoj syn, ktorého dám namiesto teba, aby sedel na tvojom tróne, ten vystaví môjmu menu dom.
6. Preto teraz rozkáž, aby mi narúbali cedier a dopravili s Libanona. A moji služobníci budú s tvojimi služobníkmi, a mzdu tvojich služobníkov dám tebe, všetko tak, ako povieš: lebo ty vieš, že nie je medzi nami nikoho, kto by tak vedel rúbať alebo obrábať drevo jako Sidonci.
7. A stalo sa, keď počul Chíram slová Šalamúnove, že sa veľmi radoval a riekol: Nech je požehnaný JeHoVaH dnes, ktorý dal Dávidovi múdreho syna nad tým tak mnohým ľudom!
8. A Chíram poslal k Šalamúnovi posolstvo a riekol: Počul som, o čo si poslal ku mne. Ja vykonám každú tvoju vôľu čo do cedrového dreva i čo do jedľového dreva.
9. Moji služobníci dopravia drevo s Libanona k moru, a ja ich dám poskladať do vorov a odplaviť po mori až na miesto, o ktorom mi pošleš slovo, a tam ich dám rozhodiť, a ty poberieš. A zase ty vyplníš moju žiadosť dodávajúc potravu môjmu domu.
10. A tak dával Chíram Šalamúnovi cedrové drevo i jedľové drevo, koľko a jaké len si žiadal.
11. A zase Šalamún dal Chíramovi dvadsať tisíc korov pšenice na potravu pre jeho dom a dvadsať korov najlepšieho oleja tlčeného. Tak dával Šalamún Chíramovi rok po roku.
12. A tedy JeHoVaH dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu hovoril, a bol pokoj medzi Chíramom a medzi Šalamúnom, a učinili spolu smluvu.
13. <Dávka: tridsať tisíc mužov>A kráľ Šalamún dal vybrať dávku z celého Izraela, a tej dávky bolo tridsať tisíc mužov.
14. A posielal ich na Libanon po desať tisíc každý mesiac na zámenu; mesiac boli na Libanone a dva mesiace každý doma. A Adonirám bol ustanovený nad tou dávkou.
15. A Šalamún mal sedemdesiat tisíc takých, ktorí nosili bremená, a osemdesiat tisíc, ktorí kresali kamene na vrchu.
16. Krome kniežatských úradníkov Šalamúnových, ktorí boli nad dielom, bolo tri tisíce tristo takých, ktorí vládli nad ľudom, nad tými, ktorí konali dielo.
17. A kráľ rozkázal, aby nalámali veľkých kameňov, drahocenných kameňov, založiť dom, tesaných kameňov.
18. A tak tesali stavitelia Šalamúnovi i stavitelia Chíramovi i Gibeľania a pripravovali drevo i kamenie pre stavbu domu.

  1Kings (5/22)