1Corinthians (8/16)  

1. <Modla je nič. Bôh je jeden>A o tom, čo sa zabíja a obetuje modlám, vieme, že máme všetci známosť. - Známosť nadúva, ale láska vzdeláva.
2. Ale ak niekto myslí, že niečo vie, ešte nepoznal ničoho, jako treba poznať.
3. Ale ak niekto miluje Boha, ten je poznaný od neho.
4. Teda o jedení obetovaného modlám vieme, že modla nie je ničím na svete, a že nieto niktorého iného Boha krome jedného.
5. Lebo keď aj sú takzvaní bohovia, už či na nebi či na zemi, tak ako je mnoho bohov a mnoho pánov,
6. ale my máme jedného Boha, Otca, z ktorého všetko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko, aj my skrze neho.
7. <Pokrm neurobí ani horším ani lepším. Nezneužívať slobodu>Ale nie vo všetkých je tá známosť, lež niektorí zvykom až doteraz jedia z obeti modly jako ozaj obetované modle, a ich svedomie súc slabé poškvrňuje sa.
8. Ale pokrm nás neurobí milšími Bohu ani horšími pred Bohom, lebo ani keď budeme jesť, nebudeme viacej, ani keď nebudeme jesť, nebudeme menej.
9. Ale hľaďte, aby toto vaše právo nebolo nejako urážkou slabým.
10. Lebo keď vidí niekto teba, ktorý máš známosť, sedieť v chráme modly pri stole, či nebude jeho svedomie preto, že je slabý, zbudované, ale tak, aby tiež jedol obetované modlám?
11. A tvojou známosťou hynie slabý, brat, pre ktorého zomrel Kristus!
12. A takto hrešiac proti bratom a bijúc ich slabé svedomie hrešíte proti Kristovi.
13. A preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mäsa na veky, aby som nepohoršil svojho brata.

  1Corinthians (8/16)