1Corinthians (5/16)  

1. <Hlboký pád do smilstva>Docela počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, o jakom ani medzi pohanmi neslýchať, aby mal ktosi ženu svojho otca.
2. A vy ste nadutí, a nie aby ste sa radšej boli rozžialili, aby ten, ktorý spáchal taký skutok, bol vylúčený zpomedzi vás.
3. Lebo ja hoci neprítomný telom, ale prítomný duchom, už som usúdil, ako čo by som bol prítomný, toho, ktorý to tak spáchal,
4. v mene našeho Pána Ježiša Krista, keď sa sídete i s mojím duchom, s mocou našeho Pána Ježiša Krista,
5. vydať takého satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša.
6. Nie je dobrá vaša chvála. Či neviete, že málo kvasu nakvasuje celé cesto?
7. Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako ste nenakvasení. Lebo veď i náš veľkonočný Baránok je zabitý za nás, Kristus.
8. A tak sväťme, nie v starom kvase ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale v nekvasenom čistoty a pravdy.
9. <Kto sa volá bratom a pácha hriech, s tým ani nejesť>Písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi,
10. ale nie vôbec so smilníkmi tohoto sveta alebo s lakomcami a s dráčmi alebo s modlármi, pretože by ste museli vyjsť zo sveta.
11. Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť.
12. Lebo čože je mne do toho, aby som mal súdiť aj tých, ktorí sú vonku?! Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri?
13. A tých, ktorí sú vonku, súdi Bôh. Vylúčte toho zlého sami zpomedzi seba!

  1Corinthians (5/16)