1Corinthians (4/16)  

1. <Pavel, verný sluha Boží, sa nebojí súdu. Nasýtení>Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích.
2. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi najdený verný.
3. A mne je to najmenším, aby som bol vami súdený alebo ľudským súdom. Ale ani sám seba nesúdim,
4. lebo nie som si ničoho povedomý, ale tým nie som ospravedlnený; no, ten, kto ma súdi, je Pán.
5. A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ neprijde Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha.
6. Ale toto, bratia, som povedal v podobenstve vzťahom na seba a na Apolla, pre vás, aby ste sa na nás učili nemyslieť nad to, čo je napísané, aby ste sa nenadúvali jeden za druhého proti inému.
7. Lebo kto ťa robí rozdielnym od iného? A čo máš, čo by si nebol dostal? A jestli si aj dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol dostal?
8. Už ste nasýtení, už ste zbohatli, bez nás kraľujete, a bárs by ste len kraľovali, aby sme aj my s vami spolu kraľovali.
9. <Apoštolovia divadlom svetu. Osobné>Lebo mám za to, že nás apoštolov vykázal Bôh za najposlednejších, na odiv, ako oddaných na smrť, lebo sme sa stali divadlom svetu i anjelom i ľuďom.
10. My blázni pre Krista, a vy rozumní v Kristu; my slabí, a vy silní; vy slávni a my takí, ktorí nemajú cti.
11. Až do tejto hodiny i lačnieme i žíznime i nahí sme i pohlavkovaní sme i miesta nikde nemáme
12. i namáhame sa robiac vlastnými rukami; nadávajú nám, dobrorečíme; prenasledujú nás, znášame;
13. rúhajú sa nám, prosíme. Sme jako smeti sveta, všetkým za povrheľ až doteraz.
14. Nepíšem tohoto nato, aby som vás zahanbil, ale napomínam ako svoje milované deti.
15. Lebo keby ste mali hneď desať tisíc pestúnov v Kristu, ale nemôžete mať mnoho otcov, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium.
16. A tedy vás prosím, nasledujte mňa.
17. Preto som vám poslal Timotea, ktorý je mojím milovaným dieťaťom a verným v Pánovi, ktorý vás upomenie na moje cesty v Kristu Ježišovi, jako učím všade v každom sbore.
18. Ale jako keby som nemal prijsť k vám, naduli sa niektorí.
19. Avšak prijdem k vám skoro, ak bude Pán chcieť, a poznám, nie slovo tých nadutých, ale moc.
20. Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci.
21. Čo chcete? Či aby som k vám prišiel s palicou a či s láskou a v duchu tichosti?

  1Corinthians (4/16)