1Corinthians (3/16)  

1. <Telesnosť Korinťanov: závisť a rôznice. Ani Pavel ani Apollo>A ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale jako telesným, ako nedospelým v Kristu.
2. Mliekom som vás napájal, a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ale ešte ani teraz nemôžete,
3. lebo ste ešte vždy telesní. Lebo kde je medzi vami závisť, zvada a rôznice, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka?
4. Lebo keď hovorí niekto: Ja som Pavlov, a iný: Ja Apollov, či azda nie ste telesní?
5. Ktože je tedy Pavel a kto Apollo krome toho, že sú služobníkmi, skrze ktorých ste uverili? A to každý, jako mu dal Pán:
6. ja som sadil, Apollo polieval, ale Bôh dal vzrast,
7. takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Bôh, ktorý dáva vzrast.
8. A ten, kto sadí, i ten, kto polieva, sú jedno, a každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej vlastnej práce.
9. Lebo sme Božími spolupracovníkmi; Božou roľou, Božou stavbou ste.
10. <Základ Ježiš Kristus>Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, jako múdry staviteľ položil som základ, a iný stavia naň. Ale každý nech hľadí, jako naň stavia.
11. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus.
12. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu -
13. jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi.
14. Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu;
15. ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň.
16. <Veriaci chrámom Božím. Múdrosť sveta bláznovstvom pred Bohom>Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás?
17. Ak niekto kazí chrám Boží, toho zkazí Bôh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy.
18. Nech nikto sám seba nezvodí! Ak sa domnieva niekto medzi vami, že je múdry na tomto svete, nech je bláznom, aby bol múdry.
19. Pretože múdrosť tohoto sveta je bláznovstvom u Boha. Lebo je napísané: Ktorý lapá múdrych v ich chytráctve.
20. A zase: JeHoVaH zná myšlienky múdrych, že sú márne.
21. A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Lebo všetko je vaše,
22. buď Pavel buď Apollo buď Kéfaš buď svet buď život buď smrť buď prítomné veci buď budúce, všetko je vaše,
23. a vy ste Kristovi, a Kristus Boží.

  1Corinthians (3/16)