1Chronicles (28/29)  

1. <Dávid prikazuje Šalamúnovi a všetkému ľudu o stavbe chrámu>A Dávid shromaždil všetky kniežatá Izraelove, kniežatá pokolení a veliteľov oddelení, ktorí slúžili kráľovi, a veliteľov tisícov a veliteľov stov a správcov všetkého imania a majetku kráľovho i jeho synov s komorníkmi a s hrdinami jako i všetkých udatných mužov do Jeruzalema.
2. A kráľ Dávid povstanúc na svoje nohy riekol: Počujte ma, moji bratia a môj ľude! Ja som mal umienené vo svojom srdci vystaviť truhle smluvy JeHoVaHovej dom odpočinutia, aby bol za podnožie nohám nášho Boha, a pripravil som potrebné k staväniu.
3. Ale Bôh mi povedal: Nebudeš staväť môjmu menu dom, lebo si mužom vojen a vylieval si krv.
4. A JeHoVaH, Bôh Izraelov, si vyvolil mňa z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom na veky, lebo Júdu si vyvolil za vojvodu a v dome Júdovom dom môjho otca a medzi synmi môjho otca sa mu zaľúbilo vo mne, aby ma učinil kráľom nad celým Izraelom.
5. A spomedzi všetkých mojich synov (lebo JeHoVaH mi dal mnoho synov) vyvolil si Šalamúna, môjho syna, aby sedel na tróne kráľovstva JeHoVaHovho nad Izraelom.
6. A riekol mi: Šalamún, tvoj syn, ten vystaví môj dom a moje dvory, lebo som si ho vyvolil sebe za syna a ja budem jemu za otca
7. a postavím pevne jeho kráľovstvo, aby stálo až na veky, ak len bude silný, aby činil to, čo kážu moje prikázania a moje súdy, jako tohoto dňa.
8. A teraz tedy pred očami celého Izraela, shromaždenia JeHoVaHovho, a tak, čo počuje náš Bôh, ostríhajte a zpytujte všetky prikázania JeHoVaHa, svojho Boha, aby ste dedične vládli tou dobrou zemou a zanechali ju do dedičstva svojim synom po sebe až na veky.
9. A ty, Šalamúne, môj synu, znaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo JeHoVaH zpytuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť; a jestli ho opustíš, zavrhne ťa navždy.
10. Preto teraz vidz, že si ťa JeHoVaH vyvolil, aby si vystavil dom za svätyňu. Buď silný a konaj!-
11. <Dávid dáva Šalamúnovi vzor chrámu, zlato a striebro. Povzbudzuje: Buď silný!>A Dávid dal Šalamúnovi, svojmu synovi, vzor dvorany Božej a jej domov, jej zásobární, jej vrchných siení a jej vnútorných komôr i domu svätej pokrývky smierenia
12. ako aj vzor všetkého toho, čo bolo v duchu u neho dotyčne dvorov domu JeHoVaHovho a všetkých komôr dookola pre poklady domu Božieho a pre poklady svätých vecí
13. a pre oddelenia kňazov a Levitov a pre každú prácu služby domu JeHoVaHovho jako i pre všetko náradie služby domu JeHoVaHovho.
14. A dal i zlata na váhu na zlaté veci, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jednej každej služby i striebra na všetky strieborné nádoby na váhu, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jednej každej služby
15. a váhu na zlaté svietniky a na ich zlaté lampy podľa váhy jedného každého svietnika a jeho lámp a na strieborné svietniky podľa váhy, podľa váhy svietnika a jeho lámp, podľa služby jedného každého svietnika.
16. A dal zlata podľa váhy na stoly chlebov predloženia, na každý zo stolov, i striebra na strieborné stoly
17. a na vidlice, konvice, šialy z čistého zlata a na zlaté kupky s pokrývkou podľa váhy jednej každej kupky a taktiež na strieborné kupky podľa váhy jednej každej kupky.
18. Ale na oltár na kadenie dal najčistejšieho zlata podľa váhy i na podobu voza, na zlatých cherubov, ktorí by rozťahovali svoje krídla a zastierali truhlu smluvy JeHoVaHovej.
19. To všetko vraj písmo z ruky JeHoVaHovej mi dal na srozumenie, všetky práce toho vzoru.
20. A Dávid riekol Šalamúnovi, svojmu synovi: Buď silný a zmužilý a konaj! Neboj sa ani sa nestrachuj, lebo JeHoVaH Bôh, môj Bôh, je s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela služby domu JeHoVaHovho.
21. A hľa, sú tu oddelenia kňazov a Levitov pre všetku službu domu Božieho a budú s tebou v každej práci čo do všetkých ochotných, obdarených múdrosťou ku každej službe, i kniežatá i všetok ľud, hotoví ku všetkému, čo povieš.

  1Chronicles (28/29)