1Chronicles (19/29)  

1. <Chanún potupí poslov Dávidových. Vojna s ním>Potom sa stalo, že zomrel Náchaš, kráľ synov Ammonových , a kraľoval jeho syn miesto neho.
2. Vtedy riekol Dávid: Učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašovmu, lebo aj jeho otec učinil mne milosť. A tak poslal Dávid poslov, aby ho potešil ohľadne jeho otca. Nuž prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Ammonových k Chanúnovi, aby ho potešili.
3. Ale kniežatá synov Ammonových povedali Chanúnovi: Či myslíš, že Dávid ctí tvojho otca, že ti poslal tešiteľov? Či azda nie preto prišli jeho služobníci k tebe, aby prezkúmali a podvrátili a prešpehovali zem?
4. A tak vzal Chanún služobníkov Dávidových a oholil ich a odstrihol ich rúcha do polovice, až do rozkroku, a tak ich poslal preč.
5. A niektorí odíduc oznámili o tých mužoch Dávidovi. A poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi zohavení. A kráľ im povedal: Pobuďte v Jerichu, dokiaľ nepodrastú vaše brady, potom sa navrátite.
6. Keď potom videli synovia Ammonovi, že sa zosmradili u Dávida, poslal Chanún a synovia Ammonovi tisíc hrivien striebra, aby si za mzdu najali zo Sýrie Mezopotamie a zo Sýrie Maachy a z Cóby vozy i jazdcov.
7. A tak si najali za mzdu tridsaťdva tisíc vozov i kráľa z Maachy i jeho ľud, a prijdúc rozložili sa táborom pred Médebou. A synovia Ammonovi sa tiež shromaždili zo svojich miest a prišli do boja.
8. Keď to počul Dávid, poslal Joába a všetko vojsko chrabrých bojovníkov.
9. A vyjdúc synovia Ammonovi zriadili sa do boja pri vchode do mesta, a kráľovia, ktorí boli prišli, boli osobitne na poli.
10. Keď potom videl Joáb, že je šík obrátený proti nemu zpredu i zozadu, vybral zo všetkých vybraných z Izraela najsúcejších a zriadil ich proti Sýrovi.
11. A ostatok ľudu dal do ruky Abišaiho, svojho brata, a zriadili sa proti synom Ammonovým.
12. A riekol: Ak budú Sýrovia silnejší ako ja, budeš mi na pomoc; a keby synovia Ammonovi boli silnejší ako ty, pomôžem ti.
13. Buď silný, a vzmužme sa za svoj ľud a za mestá svojho Boha. A JeHoVaH učiní to, čo bude dobré v jeho očiach.
14. No keď sa priblížil Joáb a ľud, ktorý bol s ním, pred Sýrov do boja, utiekli pred ním.
15. A synovia Ammonovi uvidiac, že uteká Sýr, utiekli aj oni pred Abišaim, jeho bratom, a vošli do mesta. A Joáb prišiel potom do Jeruzalema.
16. A keď videli Sýrovia, že sú porazení od Izraela, poslali poslov a vyviedli Sýrov, ktorí bývali za riekou, a Šofach, veliteľ vojska Hadarézerovho, išiel pred nimi.
17. Keď sa to oznámilo Dávidovi, shromaždil celého Izraela a prejdúc cez Jordán prišiel proti nim a zriadil vojsko proti nim. A keď zriadil Dávid vojsko proti Sýrom do boja, bojovali s ním.
18. Ale Sýrovia utiekli pre Izraelom, a Dávid pobil mnohých zo Sýrov poraziac sedem tisíc vozov a štyridsať tisíc mužov peších, i Šofacha, veliteľa vojska, zabil.
19. A keď videli služobníci Hadarézerovi, že sú porazení od Izraela, uzavreli pokoj s Dávidom a slúžili mu. Potom už nechceli viacej Sýrovia pomáhať synom Ammonovým.

  1Chronicles (19/29)