1Chronicles (14/29)  

1. <Priateľstvo Chíramovo. Rodina Dávidova>A Chíram, kráľ Týru, poslal poslov k Dávidovi pošlúc mu aj cedrové drevo i murárov i tesárov, aby mu vystavili dom.
2. A Dávid poznal, že ho ustanovil JeHoVaH za kráľa nad Izraelom, lebo jeho kráľovstvo bolo vysoko povznesené pre jeho ľud Izraela.
3. A Dávid si vzal ešte viaceré ženy v Jeruzaleme a Dávid splodil ešte viacero synov a dcér.
4. A toto sú mená tých narodených, ktorých mal v Jeruzaleme: Šammua, Šobáb, Nátan a Šalamún,
5. Jibchar, Elišua a Elpálet,
6. Noga, Nefeg a Jafia,
7. Elišama, Béljada a Elifálet.
8. <Filištíni dvakrát porazení>A keď počuli Filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom vyšiel oproti nim.
9. A Filištíni prišli a rozprestreli sa v doline Refaim.
10. Vtedy sa pýtal Dávid Boha a riekol: Či mám ísť hore proti Filištínom, a či ich dáš do mojej ruky? A JeHoVaH mu riekol: Iď, a dám ich do tvojej ruky.
11. A tak išli hore do Bál-perácim, a tam ich porazil Dávid. A Dávid riekol: Bôh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou, jako keď voda pretrhne brehy. Preto nazvali meno toho miesta Bál-perácim.
12. A zanechali tam svojich bohov. A Dávid povedal, aby ich spálili, a tak ich spálili ohňom.
13. A Filištíni sa znova sobrali a rozprestreli sa v tej doline.
14. A Dávid sa opäť pýtal Boha. A Bôh mu povedal: Nepôjdeš hore za nimi; obráť sa preč od nich a prijdeš na nich naproti morušiam.
15. A bude, keď počuješ šust krokov po vrcholcoch moruší, vtedy vyjdeš do boja, lebo vtedy vyšiel Bôh pred tebou, aby porazil tábor Filištínov.
16. A Dávid učinil tak, ako mu prikázal Bôh, a porážali tábor Filištínov od Gibeona až po Gázer.
17. A povesť Dávidova sa rozniesla do všetkých zemí, a JeHoVaH dal svoj strach na všetky národy.

  1Chronicles (14/29)