1Chronicles (13/29)  

1. <Prevezenie truhly Božej z Kirjat-jearima. Smrť Uzova. Obéd-edom>A Dávid sa radil s veliteľmi tisícov a stov, so všetkými vojvodami.
2. A Dávid riekol celému shromaždeniu Izraelovmu: Jestli sa vám to vidí za dobré, a jestli je to od JeHoVaHa, nášho Boha, pošlime čím skôr poslov k ostatným svojim bratom do všetkých zemí Izraelových a spolu s nimi aj ku kňazom a Levitom, ktorí bývajú v mestách svojich obvodov, a nech sa shromaždia k nám.
3. A dopravíme truhlu svojho Boha k sebe, lebo sme jej nehľadali vo dňoch Saulových.
4. Na to rieklo celé shromaždenie, že treba učiniť tak. Lebo ľúbila sa vec všetkému ľudu.
5. Vtedy shromaždil Dávid celého Izraela od Čierneho potoka egyptského až potiaľ, kde sa vchádza do Chamatu, aby dopravil truhlu Božiu z Kirjat-jearima.
6. A Dávid išiel hore i celý Izrael do Bály, do Kirjat-jearima, ktoré patrí Judsku, aby preniesli odtiaľ hore truhlu Boha JeHoVaHa, tróniaceho nad cherubami, ktoré to meno sa vzýva.
7. A tak viezli truhlu Božiu na novom voze z domu Abinadábovho, a Uza a Achio poháňali záprah vo voze.
8. A Dávid a celý Izrael vesele sa hrali pred Bohom z celej sily, a to pri spevoch a pri hudbe na harfy a citary, na bubny a cymbaly a na trúby.
9. A keď prišli až po humno Kídona, vystrel Uza svoju ruku, aby zachytil truhlu, lebo voly vybočili z cesty.
10. Preto sa zapálil hnev JeHoVaHov na Uzu a zabil ho, pretože vystrel svoju ruku na truhlu a zomrel tam pred Bohom.
11. Vtedy sa nahneval Dávid, že JeHoVaH učinil takú trhlinu na Uzovi pre neopatrnosť, a pomenoval to miesto Pérec-uza, a tak sa volá až do tohoto dňa.
12. A Dávid sa bál Boha v ten deň a povedal: Ako dopravím takto truhlu Božiu k sebe!
13. Preto neuchýlil Dávid truhly k sebe, aby bola dopravená do mesta Dávidovho, ale spôsobil to, aby sa uhla do domu Obéd-edoma Gitťanského.
14. A tak bývala truhla Božia s domom Obéd-edoma, v jeho dome, tri mesiace. A JeHoVaH požehnal dom Obéd-edoma i všetko, čo bolo jeho.

  1Chronicles (13/29)