1Chronicles (10/29)  

1. <Smrť Saulova a jeho synov. Jabešania>A Filištíni bojovali proti Izraelovi, a mužovia Izraelovi utekali pred Filištínmi a padli súc pobití na vrchu Gilboe.
2. A Filištíni stíhali Saula ženúc sa tesne za ním a za jeho synmi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišuu, synov Saulových.
3. A keď bola bitka ťažká na Saula, nadišli na neho strelci z luku, a veľmi sa triasol pred tými strelcami.
4. Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi: vytiahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci, a nerobili si zo mňa posmechu. Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Vtedy pochytil Saul meč a naľahol naň.
5. A keä videl jeho zbrojnoš, že zomrel Saul, naľahol aj on na meč a zomrel.
6. Tak zomrel Saul i jeho traja synovia, i celý jeho dom zomrel spolu.
7. Keď potom videli všetci mužovia Izraelovi, ktorí boli na doline, že utekajú, a že zomrel Saul a jeho synovia, zanechali svoje mestá a tiež utekali. A prišli Filištíni a bývali v nich.
8. A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili pobitých. A našli Saula a jeho synov ležať padlých na vrchu Gilboe.
9. A olúpili ho a vzali jeho hlavu i jeho zbraň a poslali po zemi Filištínov dookola, aby s radosťou zvestovali ich modlám i ľudu.
10. A jeho zbraň složili v dome svojho boha a jeho hlavu pribili v dome Dágonovom.
11. Ale keď počuli všetci obyvatelia Jabeš-Gileáda všetko, čo urobili Filištíni Saulovi,
12. vzchopili sa všetci chrabrí mužovia a vzali telo Saulovo i telá jeho synov a doniesli ich do Jabeša a pochovali ich kosti pod dubom v Jabeši a postili sa sedem dní.
13. A tak zomrel Saul pre svoje prestúpenie, ktorým bol prestúpil proti JeHoVaHovi zhrešiac proti slovu JeHoVaHovmu, ktorého neostríhal, a tiež i preto, že sa pýtal duchára pýtajúc si radu.
14. A nepýtal sa JeHoVaHa, a preto ho zabil a obrátil kráľovstvo na Dávida, syna Izaiho.

  1Chronicles (10/29)