Psalms (98/150)  

1. Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo dziwne rzeczy uczynił; dopomogła mu prawica jego, i ramię świętobliwości jego.
2. Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma pogan oznajmił sprawiedliwość swoję.
3. Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę swoję przeciw domowi Izraelskiemu; oglądały wszystkie granice ziemi zbawienie Boga naszego.
4. Śpiewajże Panu wszystka ziemio; wykrzykajcie, a weselcie się i śpiewajcie.
5. Grajcie Panu na harfie; na harfie, głosem przyśpiewując.
6. Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
7. Niech zaszumi morze, i co w niem jest, okrąg świata, i mieszkający na nim.
8. Rzeki niech klaskają rękoma; góry wespół niech się rozradują,
9. Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię. On będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, i narody w prawości.

  Psalms (98/150)