Psalms (97/150)  

1. Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep!
2. Obłok i ciemność około niego; sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego.
3. Ogień przed obliczem jego idzie, a zapala w około nieprzyjaciół jego.
4. Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała.
5. Góry jako wosk rozpływają się przed obliczem Pańskiem, przed obliczem Pana wszystkiej ziemi.
6. Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego.
7. Niechże będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią w bałwanach; kłaniajcież mu się wszyscy bogowie.
8. To usłyszawszy Syon rozweseli się, a radować się będą córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie!
9. Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów.
10. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści; on strzeże świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich.
11. Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca.
12. Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego.

  Psalms (97/150)