Psalms (96/150)  

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową; śpiewajcie Panu wszystka ziemia!
2. Śpiewajcież Panu, dobrorzeczcie imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
3. Opowiadajcie między narodami chwałę jego, między wszystkimi ludźmi cuda jego.
4. Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów.
5. Wszyscy bowiem bogowie narodów są bałwani; ale Pan niebiosa uczynił.
6. Zacność i ochędóstwo przed obliczem jego, moc i piękność w świątnicy jego.
7. Oddajcie Panu, pokolenia narodów, oddajcie Panu chwałę i moc.
8. Oddajcie Panu chwałę imienia jego; przynieście dary, a wnijdźcie do sieni jego.
9. Kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości; niech się lęka oblicza jego wszystka ziemia.
10. Powiadajcie między poganami: Pan króluje, a że i krąg świata utwierdzony będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż będzie sądził ludzi w sprawiedliwości.
11. Niech się weselą niebiosa, a niech pląsa ziemia; niech zaszumi morze, i co w niem jest.
12. Niech pląsają pola, i wszystko co jest na nich; tedy niech wykrzykają wszystkie drzewa leśne,
13. Przed obliczem Pańskiem; boć idzie, idzie zaiste, aby sądził ziemię. Będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, a narody w prawdzie swojej.

  Psalms (96/150)