Psalms (91/150)  

1. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie;
2. Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę.
3. Onci zaiste wybawi cię z sidła łowczego, i z powietrza najjadowitszego.
4. Pierzem swem okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz; prawda jego tarczą i puklerzem.
5. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie;
6. Ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe.
7. Padnie po boku twym tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawej stronie twojej; ale się do ciebie nie przybliży.
8. Tylko to oczyma twemi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz.
9. Ponieważeś ty Pana, który jest nadzieją moją, i Najwyższego, za przybytek swój położył:
10. Nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego.
11. Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
12. Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej.
13. Po lwie, i po bazyliszku deptać będziesz, lwię i smoka podepczesz.
14. Iż się we mnie, mówi Pan, rozkochał, wyrwę go, i wywyższę go, przeto, iż poznał imię moje.
15. Będzie mię wzywał, a wysłucham go; Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go, i uwielbię go.
16. Długością dni nasycę go, i okażę mu zbawienie moje.

  Psalms (91/150)