Psalms (87/150)  

1. Synom Korego psalm i pieśń. Fundament jego jest na górach świętych.
2. Umiłował Pan bramy Syońskie nad wszystkie przybytki Jakóbowe.
3. Sławne o tobie rzeczy powiadają, o miasto Boże! Sela.
4. Wspomnę na Egipt, i na Babilon przed swymi znajomymi; oto i Filistyńczycy, i Tyryjczycy, i Murzyni rzeką, że się tu każdy z nich urodził.
5. Także i o Syonie mówić będą:Ten i ów urodził się w nim; a sam Najwyższy ugruntuje go.
6. Pan policzy narody, gdy je popisywać będzie, mówiąc:Ten się tu urodził. Sela.
7. Przetoż o tobie śpiewać będą z pląsaniem wszystkie siły żywota mego.

  Psalms (87/150)