Psalms (83/150)  

1. Pieśń i psalm Asafowy.
2. O Boże! nie milczże, nie bądź jako ten, co nie słyszy, i nie chciej się uspokoić, o Boże!
3. Bo się oto nieprzyjaciele twoi burzą, a ci, którzy cię w nienawiści mają, podnoszą głowę.
4. Przeciwko ludowi twemu wymyślili chytrą radę, a spiknęli się przeciw tym, których ty ochraniasz;
5. Mówiąc: Pójdźcie, a wytraćmy ich, niech nie będą narodem, tak, żeby i nie wspominano więcej imienia Izraelskiego.
6. Albowiem spiknęli się jednomyślnie, przymierze przeciwko tobie uczynili:
7. Namioty Edomczyków, i Ismaelczyków, Moabczyków, i Agareńczyków,
8. Giebalczyków,i Ammonitczyków, i Amalekitczyków, także Filistyńczyków z tymi, którzy mieszkają w Tyrze;
9. Więc i Assyryjczycy złączyli się z nimi, będąc ramieniem synom Lotowym. Sela.
10. Uczyńże im tak jako Madyjanczykom, jako Sysarze, jako Jabinowi u potoku Cyson.
11. Którzy są wygładzeni w Endor; stali się jako gnój na ziemi.
12. Obchodźże się z nimi, i z ich hetmanami, jako z Orebem, i jako z Zebą, i jako z Zebeem, i jako z Salmanem, ze wszystkimi książętami ich;
13. Bo rzekli: Posiądźmy dziedzicznie przybytki Boże.
14. Boże mój! uczyńże ich jako koło, i jako źdźbło przed wiatrem.
15. Jako ogień, który las pali, i jako płomień, który zapala góry.
16. Tak ich ty wichrem twoim ścigaj, a burzą twą zatrwóż ich.
17. Napełnij twarze ich pohańbieniem, aby szukali imienia twego, Panie!
18. Niech będą zawstydzeni i ustraszeni aż na wieki, a będąc pohańbieni niech zaginą. A tak niech poznają, żeś ty, którego imię jest Pan, tyś sam Najwyższym nad wszystką ziemią.

  Psalms (83/150)