Psalms (82/150)  

1. Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożem, a w pośród bogów sądzi i mówi:
2. Dokądże będziecie niesprawiedliwie sądzić, a osoby niezbożników przyjmować? Sela.
3. Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierotce;utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie.
4. Wyrwijcie chudzinę i nędznego, a z ręki niepobożnej wyrwijcie go.
5. Lecz oni nic nie wiedzą, ani rozumieją; w ciemnościach ustawicznie chodzą; zaczem się zachwiały wszystkie grunty ziemi.
6. Jam rzekł: Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście.
7. A wszakże jako i inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z książąt upadniecie.
8. Powstańże, o Boże! a sądź ziemię; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody.

  Psalms (82/150)