Psalms (67/150)  

1. Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu.
2. Boże! zmiłuj się nad nami, a błogosław nam, rozświeć oblicze twoje nad nami. Sela.
3. Aby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.
4. Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie!
5. Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi. Sela.
6. Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie.
7. Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz. Niech nam błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemi.

  Psalms (67/150)