Psalms (64/150)  

1. Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.
2. Wysłuchaj, o Boże! głos mój, gdy się modlę; od strachu nieprzyjaciela strzeż żywot mój.
3. Skryj mię przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość.
4. Którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzałę swoję, słowo jadowite,
5. Aby strzelali z skrytości na niewinnego; niespodzianie nań strzelają, a nikogo się nie boją.
6. Stwierdzają się w złem; zmawiają się, jakoby zakryć sidłą, i mówią: Któż je obaczy?
7. Szukają pilnie nieprawości; giniemy od rad zdradliwie wynalezionych. Takci wnętrzność i serce człowiecze głębokie jest.
8. Ale gdy Bóg na nich wypuści prędką strzałę, porażeni będą;
9. A do upadku przywiedzie ich własny język ich; odłączy się od nich każdy, kto ich ujrzy.
10. I ulękną się wszyscy ludzie, a będą opowiadali sprawę Bożą, i dzieło jego zrozumieją. Ale sprawiedliwy się będzie weselił w Panu, a będzie w nim ufał; i będą się chlubili wszyscy, którzy są uprzejmego serca.

  Psalms (64/150)