Psalms (54/150)  

1. Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa nauczająca.
2. Gdy przyszli Zyfejczycy, i rzekli do Saula: Dawid się kryje przed tobą u nas.
3. Boże! dla imienia twego wybaw mię, a w mocy twojej podejmij się sprawy mojej.
4. Boże! wysłuchaj modlitwę moję; przyjmij w uszy słowa ust moich.
5. Albowiem obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy szukają duszy mojej, nie stawiając sobie Boga przed oczyma swemi. Sela.
6. Oto Bóg jest pomocnikiem moim: Pan jest z tymi, którzy podpierają żywot mój.
7. Oddaj złym nieprzyjaciołom moim, w prawdzie twojej wytrać ich, o Panie! Tedyć dobrowolnie będę ofiarował; będę wysławiał imię twoje, Panie! przeto, że jest dobre; Gdyż z każdego utrapienia wyrwałeś mię, a pomstę nad nieprzyjaciołmi mymi oglądało oko moje.

  Psalms (54/150)