Psalms (47/150)  

1. Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń.
2. Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykajcie Bogu głosem wesela.
3. Albowiem Pan najwyższy, straszny, jest królem wielkim nad wszystką ziemią.
4. Podbija ludzi pod moc naszę, a narody pod nogi nasze.
5. Obrał nam za dziedzictwo nasze chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela.
6. Wstąpił Bóg z krzykiem; Pan wstąpił z głosem trąby.
7. Śpiewajcież Bogu, śpiewajcie; śpiewajcież królowi naszemu, śpiewajcie.
8. Albowiem Bóg królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie.
9. Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na świętej stolicy swojej. Książęta narodów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie jest wywyższony.

  Psalms (47/150)