Psalms (26/150)  

1. Psalm Dawidowy. Sądź mię, Panie! Boć ja w niewinności mojej chodzę, a w Panu ufając, nie zachwieję się.
2. Spróbuj mię, Panie! i doświadcz mię: wypław ogniem nerki moje i serce moje.
3. Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mojemi, a będę chodził w prawdzie twojej.
4. Nie zasiadałem z ludźmi kłamliwymi a z obłudnikami nie kumałem się.
5. Nienawidziałem zgromadzenia złośników, a z niepobożnymi nie zasiadałem.
6. Umyłem w niewinności ręce moje, a obchodzę w około ołtarz twój, Panie!
7. Abym ci oddawał chwałę głośną, a opowiadał wszystkie cuda twoje.
8. Panie! umiłowałem mieszkanie domu twego, i miejsce przybytku chwały twojej.
9. Nie zagarniajże z grzesznikami duszy mojej, ani z mężami krwawymi żywota mojego.
10. W których rękach jest przewrotność, a prawica ich pełna podarków.
11. Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną.
12. Noga moja stanęła na równinie; w zgromadzeniach będę błogosławił Pana.

  Psalms (26/150)