Psalms (150/150)    

1. Halleluja. Chwalcie Boga w świątnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy jego.
2. Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.
3. Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na lutni i na harfie.
4. Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.
5. Chwalcie go na cymbałach głośnych; chwalcie go cymbałach krzykliwych.
6. Niech wszelki duch chwali Pana! Halleluja.

  Psalms (150/150)