Psalms (149/150)  

1. Halleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową; chwała jego niechaj zabrzmi w zgromadzeniu świętych.
2. Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syońscy! radujcie się w królu swoim.
3. Chwalcie imię jego na piszczałkach; na bębnie i na harfie grajcie mu.
4. Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.
5. Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.
6. Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich,
7. Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali narody;
8. Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;
9. Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego.Tać jest sława wszystkich świętych jego. Halleluja.

  Psalms (149/150)