Psalms (136/150)  

1. Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
2. Wysławiajcież Boga nad bogami; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
3. Wysławiajcież Pana nad panami; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
4. Tego, który sam czyni cuda wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5. Który mądrze niebiosa uczynił; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
6. Który rozciągnął ziemię na wodach; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
7. Który uczynił światła wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
8. Słońce, aby panowało we dnie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
9. Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
10. Który poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
11. Który wywiódł Izraela z pośrodku ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
12. W ręce mocnej i w ramieniu wyciągnionem; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
13. Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
14. I przeprowadził lud Izraelski pośrodkiem jego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
15. I wrzucił Faraona z wojskiem jego w morze Czerwone; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
16. Który prowadził lud swój przez puszczę; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
17. Który poraził królów wielkich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
18. I pobił królów możnych; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
19. Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
20. I Oga, króla Basańskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
21. I dał ziemię ich w dziedzictwo; albowiem na wieki miłosierdzie jego;
22. W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
23. Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
24. I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
25. Który daje pokarm wszelkiemu ciału; albowiem na wieki miłosierdzie jego.
26. Wysławiajcież Boga niebios; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

  Psalms (136/150)