Psalms (130/150)  

1. Pieśń stopni. Z głębokości wołam do ciebie, o Panie!
2. Panie! wysłuchaj głos mój: nakłoń uszów twych do głosu prośb moich.
3. Panie! będzieszli nieprawości upatrywał, Panie! któż się zostoi?
4. Aleć u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.
5. Oczekuję na Pana; oczekuje dusza moja, i jeszcze oczekuje na słowo jego.
6. Dusza moja oczekuje Pana, pilniej niż straż świtania, która strzeże aż do poranku.
7. Oczekujże, Izraelu! na Pana; albowiem u Pana jest miłosierdzie, a obfite u niego odkupienie.
8. Onci sam odkupi Izraela od wszystkich nieprawości jego.

  Psalms (130/150)