Psalms (128/150)  

1. Pieśń stopni. Błogosławiony wszelki, który się boi Pana, który chodzi drogami jego.
2. Bo prace rąk twoich pożywać będziesz; błogosławionym będziesz, i będzieć się dobrze działo.
3. Żona twoja będzie jako winna macica płodna po bokach domu twego; dziatki twoje jako latorośle oliwne około stołu twego.
4. Oto takci będzie ubłogosławiony mąż, który się boi Pana.
5. Niechżeć Pan błogosławi z Syonu, abyś patrzył na dobro Jeruzalemskie po wszystkie dni żywota twego.
6. I oglądał synów synów twoich, i pokój nad Izraelem.

  Psalms (128/150)