Psalms (121/150)  

1. Pieśń stopni. Oczy moje podnoszę na góry, skądby mi pomoc przyszła.
2. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię.
3. Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój.
4. Oto nie drzemie ani śpi ten, który strzeże Izraela.
5. Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej.
6. We dnie słońce nie uderzy na cię, ani miesiąc w nocy.
7. Pan cię strzec będzie od wszystkiego złego; on duszy twojej strzec będzie.
8. Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki.

  Psalms (121/150)