Psalms (117/150)  

1. Chwalcie Pana wszystkie narody! chwalcie go wszyscy ludzie!
2. Albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki. Halleluja.

  Psalms (117/150)