Psalms (115/150)  

1. Nie nam, Panie! nie nam, ale imieniowi twemu daj chwałę dla miłosierdzia twego, i dla prawdy twojej.
2. Czemuż mają mówić poganie: Gdzież teraz jest Bóg ich?
3. Wszakże Bóg nasz jest na niebie, czyniąc wszystko, co mu się podoba.
4. Ale bałwany ich są srebro i złoto, robota rąk ludzkich.
5. Usta mają, a nie mówią; oczy mają, a nie widzą.
6. Uszy mają, a nie słyszą; nozdrze mają, a nie wonieją.
7. Ręce mają, a nie macają; nogi mają, a nie chodzą, ani wołają gardłem swojem.
8. Niech im podobni będą, którzy je czynią, i wszyscy, którzy w nich ufają.
9. Izraelu! ufaj w Panu; bo on jest pomocnikiem ich i tarczą ich.
10. Domie Aaronowy! ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem, i tarczą ich.
11. Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.
12. Pan będzie pamiętał na nas, będzie błogosławił; będzie błogosławił domowi Izraelskiemu, będzie błogosławił domowi Aaronowemu.
13. Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, małym i wielkim.
14. Rozmnoży was Pan, was i synów waszych.
15. Błogosławieniście wy od Pana, który stworzył niebo i ziemię.
16. Niebiosa są niebiosa Pańskie; ale ziemię dał synom ludzkim.
17. Umarli nie będą chwalili Pana, ani kto z tych, co zstępują do miejsca milczenia.
18. Ale my będziemy błogosławili Panu, odtąd aż na wieki. Halleluja.

  Psalms (115/150)