Psalms (114/150)  

1. Gdy wychodził Izrael z Egiptu i dom Jakóbowy z narodu obcego,
2. Stał się Juda poświęceniem jego, Izrael panowaniem jego.
3. To widząc morze, uciekło a Jordan wrócił się nazad.
4. Góry skakały jako barany, pogórki jako jagnięta.
5. Morze! cóż ci się stało, iżeś uciekło? O Jordanie! żeś się nazad wrócił?
6. Góry! żeście skakały jako barany? pagórki! jako jagnięta?
7. Przed obliczem Pańskiem zadrżała ziemia, przed obliczem Boga Jakóbowego.
8. Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemień w źródło wód.

  Psalms (114/150)