Psalms (113/150)  

1. Halleluja. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie.
2. Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione, odtąd aż na wieki.
3. Od wschodu słońca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Pańskie.
4. Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.
5. Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości?
6. Który się zniża, aby widział, co jest na niebie i na ziemi.
7. Podnosi z prochu nędznego, a z gnoju wywyższa ubogiego,
8. Aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego;
9. Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja.

  Psalms (113/150)