Psalms (111/150)  

1. Halleluja. Będę wysławiał Pana całem sercem w radzie szczerych, i w zgromadzeniu.
2. Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.
3. Chwalebne i ozdobne dzieło jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki.
4. Pamiątkę cudów swoich uczynił miłosierny a litościwy Pan.
5. Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamiętając wiecznie na przymierze swoje.
6. Moc spraw swoich oznajmił ludowi swemu, dawszy im dziedzictwo pogan.
7. Uczynki rąk jego prawda i sąd; nieodmienne są wszystkie przykazania jego,
8. Utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w szczerości.
9. Wykupienie posławszy ludowi swemu, przykazał na wieki strzedź przymierza swego; święte i straszne jest imię jego.
10. Początek mądrości jest bojaźń Pańska; rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie Pańskie czyną; chwała jego trwa na wieki.

  Psalms (111/150)