Proverbs (4/31)  

1. Słuchajcie synowie! ćwiczenia ojcowskiego, a pilnujcie, abyście umieli roztropność;
2. Albowiem wam naukę dobrą daję; zakonu mego nie opuszczajcie.
3. Gdybym był młodziuchnym synem u ojca mego, i jedynakiem u matki mojej,
4. On mię uczył, powiadając mi: Niech się chwyci powieści moich serce twoje, strzeż przytkazań moich, a będziesz żył.
5. Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności; nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
6. Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
7. Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.
8. Wywyższaj ją, a wywyższy cię, rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz.
9. Przyda głowie twojej wdzięczności, koroną ozdoby obdarzy cię.
10. Słuchaj, synu mój! a przyjmij powieści moje, a rozmnożąć lata żywota.
11. Drogi mądrości nauczam cię; po ścieszkach prostych wiodę cię;
12. Któremi gdy pójdziesz, nie będzie ściśniony chód twój; a jeźli pobieżysz, nie potkniesz sií.
13. Przyjmij őwiczenie, nie puszczaj się go, strzeż go; albowiem ono jest żywotem twoim.
14. Ścieszką niepobożnych nie chodź, a nie udawaj się drogą złośliwych.
15. Opuść ją, nie chodź po niej; uchyl się od niej, a omiń ją.
16. Boć oni nie zasną, aż co złego zbroją; ani się uspokoją, aż kogo do upadku przywiodą;
17. Albowiem jedzą chleb niezbożności, a wino drapiestwa piją,
18. Ale ścieszka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tem bardziej świeci, aż do dnia doskonałego.
19. Droga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.
20. Synu mój! słów moich pilnuj; ku powieściom moim nakłoń ucha twojego.
21. Niech nie odchodzą od oczów twoich, zachowaj je w pośród serca twego.
22. Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem.
23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.
24. Oddal od siebie przewrotność ust, a złośliwe wargi oddal od siebie.
25. Oczy twoje niechaj na dobre rzeczy patrzą, a powieki twoje niech drogę przed tobą prostują.
26. Umiarkuj ścieżkę nóg twoich, aby wszystkie drogi twoje pewne były.
27. Nie uchylaj się na prawo ani na lewo; owszem, odwróć nogę twoję od złego.

  Proverbs (4/31)