Proverbs (29/31)  

1. Człowiek, który na częste karanie zatwardza kark swój, nagle zniszczeje, i nie wskóra.
2. Gdy się rozmnażają sprawiedliwi, weseli się lud; ale gdy panuje bezbożnik, wzdycha lud.
3. Mąż, który miłuje mądrość, uwesela ojca swego; ale kto chowa nierządnicę, traci majętność.
4. Król sądem ziemię utwierdza; ale mąż, który dary bierze, podwraca ją.
5. Człowiek, który pochlebia przyjacielowi swemu, rozciąga sieć przed nogami jego.
6. Występek złego jest mu sidłem; ale sprawiedliwy śpiewa i weseli się.
7. Sprawiedliwy wyrozumiewa sprawę nędznych; ale niezbożnik nie ma na to rozumu i umiejętności.
8. Mężowie naśmiewcy zawodzą miasto; ale mądrzy odwracają gniew.
9. Mąż mądry, wiedzieli spór z mężem głupim, choćby się gniewał, choćby się też śmiał, nie będzie miał pokoju.
10. Mężowie krwawi nienawidzą uprzejmego; ale uprzejmi staranie wiodą o duszę jego.
11. Wszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy czas go zawściąga.
12. Pana, który rad słucha słów kłamliwych, wszyscy słudzy jego są niepobożni.
13. Ubogi i zdzierca spotkali się; a wszakże obydwóch oczy Pan oświeca.
14. Króla, który sądzi uciśnionych według prawdy, stolica jego na wieki utwierdzona będzie.
15. Rózga i karność mądrość daje; ale dziecię swawolne zawstydza matkę swoję.
16. Gdy się rozmnażają niezbożni, rozmnaża się i przestępstwo; ale sprawiedliwi upadek ich oglądają.
17. Karz syna twego, a sprawić odpocznienie, i sposobi rozkosz duszy twojej.
18. Gdy proroctwo ustaje, lud bywa rozproszony; ale kto strzeże zakonu, błogosławiony jest.
19. Sługa nie bywa słowami naprawiony; bo choć rozumie, jednak nie odpowiada.
20. Ujrzysz człowieka skwapliwego w sprawach swoich; ale lepsza jest nadzieja o głupim, niż o nim.
21. Kto w rozkoszy chowa z dzieciństwa sługę swego, na ostatek będzie chciał być za syna.
22. Człowiek gniewliwy wszczyna zwadę, a pierzchliwy wiele grzeszy.
23. Pycha człowiecza poniża go; ale pokorny w duchu sławy dostępuje.
24. Kto spółkuje ze złodziejem, ma w nienawiści duszę swoję; także też kto przeklęstwa słyszy, a nie objawia go.
25. Strach człowieczy stawia sobie sidło; ale kto ma nadzieję w Panu, wywyższony będzie.
26. Wiele tych, co szukają twarzy panów; aleć od Pana jest sąd każdego.
27. Sprawiedliwym jest mąż niezbożny obrzydliwością; a zasię kto w uprzejmości chodzi, jest niezbożnym obrzydliwością.

  Proverbs (29/31)