Proverbs (23/31)  

1. Gdy siądziesz, abyś jadł z panem, uważaj pilnie, kto jest przed tobą;
2. Inaczej wraziłbyś nóż w gardło swoje, jeźlibyś był chciwy pokarmu.
3. Nie pragnij łakoci jego ; bo są pokarmem obłudnym.
4. Nie staraj się, abyś się zbogacił; owszem, zaniechaj opatrzności twojej.
5. I miałżebyś obrócić oczy twoje na bogactwo, które prędko niszczeje? bo sobie uczyni skrzydła podobne orlim, i uleci do nieba.
6. Nie jedz chleba człowieka zazdrosnego, a nie żądaj łakoci jego.
7. Albowiem jako on ciebie waży w myśli swej, tak ty waż pokarm jego. Mówić: Jedz i pij, ale serce jego nie jest z tobą.
8. Sztuczkę twoję, którąś zjadł, zwrócisz, a utracisz wdzięczne słowa twoje.
9. Przed głupim nie mów; albowiem wzgardzi roztropnością powieści twoich.
10. Nie przenoś granicy starej, a na rolę sierotek nie wchodź.
11. Bo obrońca ich możny; onci się podejmuje sprawy ich przeciwko tobie.
12. Obróć do nauki serce twoje, a uszy twoje do powieści umiejętności.
13. Nie odejmuj od młodego karności; bo jeźli go ubijesz rózgą, nie umrze.
14. Ty go bij rózgą, a duszę jego z piekła wyrwiesz.
15. Synu mój! będzieli mądre serce twoje, będzie się weseliło serce moje, serce moje we mnie;
16. I rozweselą się nerki moje, gdy będą mówiły wargi twoje, co jest prawego.
17. Niech nie zajrzy serce twoje grzesznikom; ale raczej chodż w bojańni Pańskiej na każdy dzień;
18. Bo iż jest zapłata, przeto nadzieja twoja nie będzie wykorzeniona.
19. Słuchaj, synu mój! a bądź mądry, i nawiedź na drogę serce twoje.
20. Nie bywaj między pijanicami wina, ani między żarłokami mięsa;
21. Boć pijanica i żarłok zubożeje, a ospały w łatach chodzić będzie.
22. Słuchaj ojca twego, który cię spłodził, a nie pogardzaj matką twoją, gdy się zstarzeje.
23. Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość, umiejętność i rozum.
24. Bardzo się raduje ojciec sprawiedliwego, a kto spłodził mądrego, weseli się z niego.
25. Niech się tedy weseli ojciec twój, i matka twoja; i niech się rozraduje rodzicielka twoja.
26. Synu mój! daj mi serce twoje, a oczy twoje niechaj strzegą dróg moich.
27. Bo nierządnica jest dół głęboki, a cudza żona jest studnia ciasna.
28. Ona też jako zbojca zasadzki czyni, a zuchwalców między ludźmi rozmnaża.
29. Komu biada? Komu niestety? Komu zwady? Komu krzyk? Komu rany daremne? Komu zapalenie oczów?
30. Tym, którzy siadają na winie; tym, którzy chodzą, szukając przyprawnego wina.
31. Nie zapatruj się na wino, gdy się rumieni, i gdy wydaje w kubku łunę swoję, a prosto wyskakuje.
32. Bo na koniec jako wąż ukąsi, a jako żmija uszczknie;
33. Oczy twoje patrzyć będą na cudze żony, a serce twe będzie mówiło przewrotności;
34. I będziesz jako ten, który leży w pośród morza, a jako ten, który śpi na wierzchu masztu;
35. Rzeczesz:Ubito mię, a nie stękałem, potłuczono mię, a nie czułem. Gdy się ocucę, udam się zaś do tego.

  Proverbs (23/31)