Proverbs (22/31)  

1. Lepsze jest dobre imię, niż bogactwa wielkie; a przyjaźń lepsza, niż srebro i złoto.
2. Bogaty i ubogi spotkali się z sobą; ale Pan jest obydwóch stworzycielem.
3. Ostrożny widząc złe ukrywa się; ale prostacy wprost idąc wpadają w szkodę.
4. Pokory i bojaźni Pańskiej nagrodą jest bogactwo, i sława i żywot.
5. Ciernie i sidła są na drodze przewrotnego; kto strzeże duszy swej, oddala się od nich.
6. Ćwicz młodego według potrzeby drogi jego; bo gdy się zstarzeje, nie odstąpi od niej.
7. Bogaty nad ubogimi panuje; ale ten, co pożycza, sługą bywa tego, który mu pożycza.
8. Kto sieje nieprawość, żąć będzie utrapienie, a rózga gniewu jego ustanie.
9. Oko dobrotliwe, toć będzie ubłogosławione; bo udziela chleba swego ubogiemu.
10. Wyrzuć naśmiewcę, a ustanie zwada; owszem uspokoi się swar i pohańbienie.
11. Kto miłuje czystość serca, a jest wdzięczność w wargach jego, temu król przyjacielem będzie.
12. Oczy Pańskie strzegą umiejętności; ale przedsięwzięcia przewrotnego podwraca.
13. Leniwiec mówi: Lew na dworzu, w pośród ulicy bym był zabity.
14. Usta obcych niewiast są dół głęboki; na kogo się Pan gniewa, wpadnie tam.
15. Głupstwo przywiązane jest do serca młodego; ale rózga karności oddali je od niego.
16. Kto ciemięży ubogiego, aby sobie przysporzył, także kto daje bogatemu: pewnie zubożeje.
17. Nakłoń ucha twego, a słuchaj słów mądrych, a serce twoje przyłóż ku nauce mojej;
18. Boć to będzie uciechą, gdy je zachowasz w sercu twojem, gdy będą społem sporządzone w wargach twoich;
19. Aby było w Panu ufanie twoje; oznajmujęć to dziś, a ty tak czyń.
20. Izalim ci nie napisał znamienitych rzeczy z strony rad i umiejętności,
21. Abym ci do wiadomości podał pewność powieści prawdziwych, abyś umiał odnosić słowa prawdy tym, którzy cię posłali.
22. Nie odzieraj nędznego, przeto że nędzny jest; ani ubogiego w bramie uciskaj.
23. Albowiem Pan się podejmie sprawy ich, i wydrze duszę tym, którzy im wydzierają.
24. Nie bądź przyjacielem gniewliwemu, a z mężem popędliwym nie obcuj,
25. Byś snać nie przywykł ścieszkom jego, a nie włożył sidła na duszę swoję.
26. Nie bywaj między tymi, którzy ręczą; ani między rękojmiami za długi;
27. Bo jeźlibyś nie miał czem zapłacić, przeczżeby kto miał brać pościel twoją pod tobą?
28. Nie przenoś starej granicy, którą uczynili ojcowie twoi.
29. Widziałżeś męża rątszego w sprawach swoich? Takowyć przed królami staje, a nie staje przed podłymi.

  Proverbs (22/31)