Proverbs (20/31)  

1. Wino czyni pośmiewcę, a napój mocny zwajcę; przetoż każdy, co się w nim kocha, nie bywa mądrym.
2. Strach królewski jest jako, ryk lwięcia; kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko duszy swojej.
3. Uczciwa rzecz każdemu, poprzestać zwady; ale głupim jest, co się w nią wdaje.
4. Dla zimna leniwy nie orze; przetoż żebrać będzie we żniwa, ale nic nie otrzyma.
5. Rada w sercu męża jest jako woda głęboka: jednak mąż rozumny naczerpnie jej.
6. Większa część ludzi przechwala się uczynnością swoją; ale w samej rzeczy, któż takiego znajdzie?
7. Sprawiedliwy chodzi w uprzejmości swojej; błogosławieni synowie jego po nim.
8. Król siedząc na stolicy sądowej rozgania oczyma swemi wszystko złe.
9. Któż rzecze: Oczyściłem serce moje? czystym jest od grzechu mego?
10. Dwojaki gwicht i dwojaka miara, to oboje obrzydliwością jest Panu.
11. Po zabawach swych poznane bywa i dziecię, jeźli czysty i prawy uczynek jego.
12. Ucho, które słyszy, i oko, które widzi, Pan to oboje uczynił.
13. Nie kochaj się w spaniu, byś snać nie zubożał, otwórz oczy swoje, a nasycisz się chlebem.
14. Złe to, złe to, mówi ten, co kupuje, a odszedłszy, ali się chlubi.
15. Wargi umiejętne są jako złoto i obfitość pereł, i kosztowne klejnoty.
16. Weźmij szatę tego, któryć ręczył za obcego; a od tego, który ręczył za cudzoziemkę, weźmij zastaw jego.
17. Smaczny jest drugiemu chleb kłamstwa; ale potem piaskiem napełnione będą usta jego.
18. Myśli radami utwierdzaj, a wojnę prowadź opatrznie.
19. Kto objawia tajemnicę, zdradliwie się obchodzi; przetoż z tymy, którzy pochlebiają wargami swemi, nie miej towarzystwa.
20. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, zgaśnie pochodnia jego w gęstych ciemnościach.
21. Dziedzictwu prędko z początku nabytemu naostatek błogosławić nie będą.
22. Nie mów: Oddam złem. Oczekuj na Pana, a wybawi cię.
23. Obrzydliwością Panu dwojaki gwicht, a szale fałszywe nie podobają mu się.
24. Od Pana bywają sprawowane drogi męża; ale człowiek jakoż zrozumie drogę jego?
25. Pożreć rzecz poświęconą, jest człowiekowi sidłem; a poślubiwszy co, tego zaś szukać, jakoby tego ujść.
26. Król mądry rozprasza niezbożnych, i przywodzi na nich pomstę.
27. Dusza ludzka jest pochodnią Pańską, która doświadcza wszystkich skrytości wnętrznych.
28. Miłosierdzie i prawda króla strzegą, a stolica jego miłosierdziem wsparta bywa.
29. Ozdoba młodzieńców jest siła ich, a sędziwość poczciwością starców.
30. Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.

  Proverbs (20/31)