Job (29/42)  

1. Jeszcze dalej Ijob prowadził rzecz swoję, i rzekł:
2. Któż mi to da, abym był jako za miesięcy dawnych, za dni onych, których mię Bóg strzegł;
3. Gdy pochodnia jego świeciła nad głową moją, a przy świetle jego przechodziłem ciemności;
4. Jakom był za dni młodości mojej, gdy była przytomność Boża nad przybytkiem moim;
5. Gdy jeszcze Wszechmocny był ze mną, a około mnie dziatki moje;
6. Gdy ścieszki moje opływały masłem, a opoka wylewała mi źródła oliwy;
7. Gdym wychodził do bramy przez miasto, a na ulicy kazałem sobie gotować stolicę moję.
8. Widząc mię młodzi ukrywali się, a starcy powstawszy stali.
9. Przełożeni przestawali mówić, a ręką zatykali usta swoje.
10. Głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia ich przylegał.
11. Bo ucho słuchające błogosławiło mię, a oko widzące dawało o mnie świadectwo,
12. Żem wybawiał ubogiego wołającego, i sierotkę, i tego, który nie miał pomocnika.
13. Błogosławieństwo ginącego przychodziło na mię, a serce wdowy rozweselałem.
14. W sprawiedliwość obłoczyłem się, a ona zdobiła mię; sąd mój był jako płaszcz i korona.
15. Byłem okiem ślepemu, a nogą chromemu.
16. Byłem ojcem ubogich, a sprawy, którejm nie wiedział, wywiadywałem się.
17. I kruszyłem szczęki złośnika, a z zębów jego wydzierałem łup.
18. Przetożem rzekł: W gniaździe swojem umrę, a jako piasek rozmnożę dni moje.
19. Korzeń mój rozłoży się przy wodach, a rosa trwać będzie przez noc na gałązkach moich.
20. Chwała moja odmłodzi się przy mnie, a łuk mój w ręce mojej odnowi się.
21. Słuchano mię, i oczekiwano na mię, a milczano na radę moję.
22. Po słowie mojem nie powtarzano, tak na nich kropiła mowa moja.
23. Bo mię oczekiwali jako deszczu, a usta swe otwierali jako na deszcz późny.
24. Jeźlim żartował z nimi, nie wierzyli, a powagi twarzy mojej nie odrzucali.
25. Jeźlim kiedy do nich przyszedł, siadałem na przedniejszem miejscu, i mieszkałem jako król w wojsku, a jako ten, który smutnych cieszy.

  Job (29/42)